Ervaringen

Feb 2015 - Als vrijwilliger kan je inhoudelijk een meerwaarde betekenenIn september 2014 heb ik me aangediend als vrijwilliger bij Kompas. Mijn interesse gaat uit naar het begeleiden van vrijetijdsactiviteiten met een creatieve en culturele invalshoek. In de driemaandelijkse programmaboekjes dat ik sindsdien in mijn brievenbus krijg, kan ik gericht zoeken naar activiteiten die mij aanspreken. De medewerkers van Kompas geven vrijwilligers de ruimte om zelf een meerwaarde aan de activiteiten toe te voegen en houden duidelijk rekening met  tips en opmerkingen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel voor de participanten als voor de begeleiders. Voor en na de activiteit volgt daarbij een duidelijke briefing over praktische zaken. Dit geeft mij een fijn gevoel: als vrijwilliger wordt je bij Kompas betrokken en kan je, naast je begeleidende functie, een meerwaarde betekenen voor het inhoudelijke programma.

De participanten nemen op vrijwillige basis deel aan activiteiten die hen aanspreken. Dit zorgt voor een gezonde portie enthousiasme en nieuwsgierigheid. De tijdspanne van de activiteiten is bovendien erg ruim en bevordert daarom een ontspannende sfeer. Iedereen kan werken of bezoeken op zijn of haar eigen tempo, en we kunnen daarbij ruim de tijd nemen voor een gezellig hapje en drankje tijdens of na de activiteit.
Besluit: Kompas is duidelijk bekommerd om het welzijn van zowel de deelnemers als de vrijwillige begeleiders en beschikt over de nodige openheid en communicatietechnieken om dit alles te verwezenlijken!
 
Laura
 

vonk! in beeld

meer foto's