Home > Goed om weten > Wetgeving

Goed om weten

Wetgeving

Een wettekst lezen doe je niet elke dag!

Mocht het toch een uitdaging voor je zijn, dan vind je hier een interessante brochure die de wet op het vrijwilligerswerk (2006) in verstaanbare taal omzet. De brochure werd opgemaakt door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Een nieuwe vrijwilligerswet in aantocht!

Op 14 februari 2019 werd het nieuwe wetsontwerp aangenomen in de kamer. De wet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, voordat het in werking treedt. Vonk! volgt de vorderingen op de voet en houdt jou op de hoogte.

Werkloos of bruggepensioneerd?

Ben je werkloos of bruggepensioneerd en wens je vrijwilligerswerk te verrichten met behoud van je uitkering? Dat kan. Iedereen die een uitkering ontvangt van de RVA (zelfs indien bijpassing of aanvulling), moet zijn vrijwillige activiteit schriftelijk melden aan de RVA, via de uitbetalingsinstelling. Dit kan via het formulier ‘C45B’ dat je hier kan downloaden. We vullen het graag samen in.

Portable Document Format (PDF) Formulier C45b.pdf (pdf, 126 KB)

Ziekte of invaliditeit?

Wens je tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid vrijwilligerswerk te verrichten met behoud van je ziekte- of invaliditeitsuitkering? Dat kan. HIervoor moet je schriftelijk toestemming vragen aan de adviserende arts van je ziekenfonds. Vraag het nodige formulier op bij je ziekenfonds en we vullen het graag samen in.

vonk! in beeld

meer foto's