Home > Activiteiten > Individueel

Activiteiten

Individueel

Vrije tijd op maat

Samen met een persoon met een beperking gaan we op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. We streven ernaar de drempels naar de gewone club of vereniging weg te werken, zodat een persoon met een beperking aan het aanbod kan deelnemen. We werken dus inclusief!

In samenspraak met de vaste medewerker bied je als vrijwilliger ondersteuning aan deze persoon. Zo doe je bijvoorbeeld het vervoer van en naar de club, oefen je samen het traject met de bus of ga je de eerste keren samen naar de club.

vonk! in beeld

meer foto's