Home > Wonen > Groep

Wonen

Groep

Groepswonen

Naargelang de nood aan zorg en ondersteuning, krijgen bewoners een plekje in een tehuis voor niet-werkenden of in het kortverblijf. Kompas heeft verschillende woonhuizen: het Zandeken te Mariakerke, De Wal te Wondelgem en het woonhuis te Sint-Kruis-Winkel.

Bij alle activiteiten van het dagelijkse leven, kan jouw hulp ingeschakeld worden. Denk maar aan de vele taken waarbij cliënten een ruggensteuntje kunnen krijgen. Bijvoorbeeld:

  • De trein leren nemen om zelfstandig naar familie of vrienden te gaan
  • Instaan voor vervoer bij vrijetijdsactiviteiten wanneer openbaar vervoer geen oplossing biedt
  • Een cliënt een aangenaam moment aanbieden door samen iets te gaan drinken
  • Aanleren van allerlei huishoudelijke vaardigheden (wassen, strijken, koken,...) 

vonk! in beeld

meer foto's