Home > Wij zijn > Visie

Wij zijn

Visie

Onze visie op vrijwilligerswerk is uitgeschreven in een degelijk vrijwilligersbeleid. We hechten veel belang aan rekruteren, onthalen, coachen en evalueren.

We rekruteren via verschillende kanalen en proberen telkens op zoek te gaan naar de juiste match tussen de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk dat wij aanbieden.

Voor je start als vrijwilliger word je uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. We vertellen je meer over de organisatie en ons soort vrijwilligerswerk. Jij kan ook laten weten waar je interesses liggen en welke verwachtingen je hebt en welk engagement je wilt aangaan. Op die manier leren we elkaar beter kennen en maken we direct een goede start.

Als vrijwilliger heb je recht op coaching door betaalde krachten die met jou contact opnemen in verband met het vrijwilligerswerk. Zo organiseren we jaarlijks verschillende vormingsmomenten, maar voorzien we tussendoor ook voldoende momenten om te praten over moeilijke situaties, vragen, problemen. Kortom, we zijn betrokken bij jouw taak als vrijwilliger en willen je daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Flexibiliteit is ons codewoord, de vrijwilliger kan ten allen tijde zelf bepalen wat hij doet binnen Vonk!  Eén zaak staat echter niet ter discussie, zijnde onze visie op cliëntondersteuning. Onze visie naar cliënten is uitgeschreven in teksten, referentiekaders en handvaten.

Binnen vzw Kompas kiezen we resoluut voor Quality Of Life. Met onze ondersteuning willen we bijdragen aan de levenskwaliteit van de cliënten. Dit betekent dat we in een 8-tal persoonlijke domeinen, samen met de cliënt en diens netwerk, processen opzetten om groei te stimuleren.

Deze 8 gebieden zijn: ...

vonk! in beeld

meer foto's